Fizetési meghagyást kaptam

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. teljesítés hiányában a követelések behajtását jogi úton kezdeményezi. A fizetési meghagyás egy gyors peren kívüli eszköz arra, hogy a követelések végrehajthatóvá váljanak.

A 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmh tv.) megteremtette az elektronikus ún. ”e-fmh” eljárás lehetőségét és 2010. június 1-i dátummal a közjegyzők hatáskörébe utalta a fizetési meghagyások kibocsátását, akik az ország egész területére illetékességgel rendelkeznek, így Ön az ország bármely területén működő közjegyzőjétől kaphat fizetési meghagyást.

A jogszabályi változás hatására a fizetési meghagyásos eljárás folyamata rendkívül felgyorsult, az elektronikus eljárásban három napra csökkent a kérelmek elbírásának határideje, így akár három hét alatt jogerős végzéshez juthatunk, és az önként történő teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

 

A fizetési meghagyásos eljárásban fizetendő díjakról és költségekről:

A fizetési meghagyásos eljárás költségeiről az Fmh tv rendelkezik. A fizetési meghagyásos eljárási díj alapja (amely alapján az eljárás díja számítandó): a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap).

A díjalap után az eljárási díj mértéke: az alapeljárásban 3%, de legalább 8000 Ft és legfeljebb pedig 300000 Ft.

Amennyiben Ön a fizetési meghagyással szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a közjegyzőnél ellentmondással él, úgy a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett részben - perré alakul át. Perré alakulás esetén fizetendő díjról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik, mely szerint perré alakulás esetén, Társaságunknak a fizetési meghagyásos eljárásban megfizetett 3%-os díjat 6%-ra kell kiegészíteni (ebben az esetben a díj minimuma 15.000 Ft, maximuma 1.500.000 Ft). A megfizetett díj a perköltség része, melynek viseléséről a pernyertesség függvényében a bíróság határoz.

Ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik.

 

Jogi képviselő munkadíja:

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése esetén, valamint peres eljárásban a jogi képviseletet ellátó ügyvédet, illetve kamarai jogtanácsost munkadíj illeti meg a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet alapján.

Peres eljárásban a munkadíj összege a pertárgyérték 5%-a de legalább 10 000 Ft. (10.000.000 Ft-ot meg nem haladó pertárgy érték esetén).

Fizetési meghagyásos eljárásban a peres eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a. Vagyis például 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó díjalap esetén a munkadíj a díjalap 2,5%-a, de legalább 5.000 Ft.

 

Tartozását így rendezheti

Kérjük, hogy a még költségesebb végrehajtási eljárás elkerülése érdekében, a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül rendezze hátralékát.

Fizetési nehézségek esetén, indokolt esetekben lehetőséget biztosítunk a tartozás rendezése érdekében részletfizetési megállapodások megkötésére, méltányossági kérelmek benyújtására. A részletfizetésre vonatkozó szabályok az Ügyfélszolgálat/Részletfizetést szeretnék menüpontban találhatók.

 

Észrevétel, panasz, reklamáció esetén

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően elérhetőségünk valamelyikén haladéktalanul jelezze. A követeléskezelési tevékenység során felmerült panaszokat egységesen a vonatkozó jogszabályokban, illetve Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Panaszkezelési szabályzatunk

Az MNB honlapja

Jogi eljárás egészére vonatkozó teljes eljárási költségek az alábbi tájékoztatón találhatók