Végrehajtási eljárás indult

A bírósági végrehajtás rendszerét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szabályozza, melynek feladata és célja, hogy a jogerős határozatokat érvényre juttassa és a követelések érvényesítésének jogszabályi rendjét meghatározza.

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. célja a végrehajtási eljárás elkerülésével történő tartozásrendezés. A végrehajtási eljárás kezdeményezését számos felszólító levél előzi meg, melyben az adósnak lehetősége van a tartozás egy összegben, illetve részletekben történő megfizetésére.

Amennyiben az adós a felszólító levelek ellenére sem törekszik megállapodásra, Társaságunk végrehajtási eljárást kezdeményez, melyben az eljáró végrehajtó a követelések érvényesítése érdekében kényszercselekményeket (pl. munkabér vagy nyugdíj letiltás, bankszámla foglalás, ingatlan jelzáloggal történő terhelése, ingó és ingatlan vagyon lefoglalása, elárverezése) foganatosít.

A végrehajtási eljárás jelentős többletköltségekkel jár, melyet az adós köteles viselni.

Tartozását így rendezheti

A végrehajtási eljárás megindítását követően is lehetőség van a tartozás egyösszegű rendezésére mind Társaságunknál, mind pedig az eljáró végrehajtónál. Indokolt esetben részletfizetési megállapodás megkötését is biztosítjuk.

Amennyiben az eljáró végrehajtónál kíván megállapodást kötni

Az eljáró végrehajtó a Vht.52/A. §-a alapján legfeljebb 1 évre megállapíthatja a pénztartozás részletekben történő teljesítésének feltételeit, ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása iránt intézkedett, és az adós a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette.

Amennyiben Társaságunknál kíván megállapodást kötni

A tartozás egy összegben történő megfizetésére, ill. a fennálló teljes hátralékra történő részletfizetési megállapodás megkötésére lehetősége van a 1119 Budapest, Vahot u. 8. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban.

A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele az első részlet befizetése. A részletfizetésre vonatkozó szabályok az Ügyfélszolgálat/Részletfizetést szeretnék menüpontban találhatók.

A tartozás rendezése történhet:

  • ügyfélszolgálatunkkal történt egyeztetést követően a kapott postai csekken,
  • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is,
  • B jogszámú ügyekben átutalással az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára (közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni),
  • F jogszámú ügyekben átutalással az Takarékbank Zrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára (közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni),

Elérhetőségeink

Kérjük, felmerülő kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 1119 Budapest, Vahot u. 8. Bővebben itt.
  • telefonon:
    • (+36-1) 510-0899

Észrevétel, panasz, reklamáció

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően elérhetőségünk valamelyikén haladéktalanul jelezze. A követeléskezelési tevékenység során felmerült panaszokat egységesen a vonatkozó jogszabályokban, illetve Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Panaszkezelési szabályzatunk

Az MNB honlapja