Részletfizetést szeretnék

A követeléskezelés bármely szakaszában Önnek lehetősége van Társaságunknál, budapesti közüzemi hátralék esetén kiemelt közvetítőnknél, a Díjbeszedő Holding Zrt.-nél, illetőleg esetlegesen az eljáró végrehajtónál részletfizetési megállapodás megkötésére, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi.

Társaságunk a tartozás kiegyenlítésének megfelelő ütemezése érdekében felméri az Ön teherviselő képességét, jövedelmi és vagyoni helyzetét, amennyiben együttműködő hozzáállása következtében lehetőségünk van rá.

Az egyedi elbírálásra vonatkozó igényét Társaságunk szóbeli és írásos kérelem, illetve nyilatkozat formájában is elfogadja. Írásbeli nyilatkozat alapján Társaságunk több szempontból tudja mérlegelni az Ön teljesítőképességét, így megalapozottabb döntést tud hozni a kérelem elbírálásakor. Az írásbeli nyilatkozathoz a szükséges formanyomtatvány megtalálható Társaságunk honlapján. Az írásbeli egyedi kérelemhez Társaságunk kéri az Ön fizetőképességét alátámasztó dokumentumok csatolását, így az utolsó három havi folyószámla kivonatát vagy nyugdíjszelvény másolatát. Amennyiben Ön a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtása során nem működik együtt Társaságunkkal, azaz az egyedi kérelmet hiányosan és/vagy pontatlanul tölti ki, vagy nem csatolja a szükséges dokumentumokat, Társaságunk csak a rendelkezésre álló információk alapján dönt a kérelem elbírálása során.

A kérelmekre vonatkozó döntésről Önt minden esetben értesítjük a döntést követő 8 napon belül, de legkésőbb annak benyújtását követő 30 napon belül. A kérelmek elbírálása során Társaságunk számos szempontot mérlegel, így többek között azt is, ha Ön tartósan olyan alacsony törlesztő összeget kíván vállalni, amely mellett a követelés gyors növekedése valószínűsíthető, úgy Társaságunk nem biztosítja a kért kedvezményt.

Nyilatkozat egyedi kérelemhez

Amennyiben kizárólag nem jogügyi tartozásra kíván megállapodást kötni

A jogi behajtási szakaszba még el nem jutott budapesti közüzemi hátralékok esetén részletfizetésre vonatkozó igényét a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodáin, a számlák kézbesítését végző díjbeszedő munkatársaknál, illetve írásban az 1518 Budapest, Pf. 35. címre vagy az ufigikt@dbrt.hu e-mail címen jelezheti. Banki, távközlési vagy egyéb lejárt, felmondott közüzemi számlakövetelések esetén a részletfizetésre vonatkozó igényét személyesen a Díjbeszedő Faktorház Zrt.  1119 Budapest, Vahot u. 8. szám alatti irodájában, telefonon a (+36-1) 510-0899 számon, írásban a 1518 Budapest, Pf. 35. címen, vagy a doku@dbfaktor.hu e-mail címen jelezheti.

Amennyiben jogügyi tartozásra (is) kíván megállapodást kötni Társaságunknál

A fennálló teljes hátralékra történő részletfizetési megállapodás megkötésére lehetősége van a 1119 Budapest, Vahot u. 8. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban.

A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele az első részlet befizetése.

Az esedékes részlet befizetése történhet

Jogi eljárás előtti ügyek esetében

Budapesti közüzemi hátralék esetén, amennyiben jelenleg is van számlázás:

 • az esedékes havi közüzemi számlákat összefogó Terhelési összesítő kiegyenlítésével (helyszíni befizetéssel a díjbeszedőnél, postai csekken, átutalással, csoportos beszedéssel, ATM automatánál, ügyfélszolgálati irodáinkban, bankkártyás fizetéssel).

Budapesti közüzemi hátralék esetén, amennyiben megszűnt a  számlázás:

 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken,
 • átutalással az Takarékbank Zrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára, a közleményrovatban kérjük az ügyfél azonosítót feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is.

Banki, távközlési vagy egyéb lejárt, felmondott közüzemi számlakövetelések esetén:

 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken,
 • átutalással az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára, közleményrovatban kérjük az ügyfél azonosítót feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is.

Jogi behajtási szakaszban lévő hátralék esetében

B jogszámú ügyekben:

 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken,
 •  átutalással az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára, közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is.

F jogszámú ügyekben:

 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken,
 • átutalással az Takarékbank Zrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára, közleményrovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel, a zárást megelőző fél óráig bankkártya igénybevételével is.