Levelezési ügyfélszolgálat

Nem jogi ügyek

A Díjbeszedő Holding Zrt. által készített, budapesti közüzemi számlákkal kapcsolatos ügyintézés

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 35.
elektronikus kapcsolat: https://www.dbrt.hu/irjon-nekunk

Díjbeszedő Faktorház Zrt. által megvásárolt egyéb (pl. banki, távközlési stb. hátralék) követelésekkel kapcsolatos ügyintézés

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 35.
email: doku@dbfaktor.hu

Jogi ügyek

A Díjbeszedő Holding Zrt. által készített, budapesti közüzemi számlákkal kapcsolatos ügyintézés

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 35.
email: doku@dbfaktor.hu

Díjbeszedő Faktorház Zrt. által megvásárolt egyéb (pl. banki, távközlési stb. hátralék) követelésekkel kapcsolatos ügyintézés

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 35.
email: doku@dbfaktor.hu

Tájékoztatjuk, hogy válaszlevelünket csak abban az esetben van lehetőségünk az Ön által használt/megadott e-mail címre küldeni, ha annak nyilvántartásba vételéhez és felhasználásához írásban hozzájárult. Amennyiben Társaságunk részére Ön korábban nem adott hozzájáruló nyilatkozatot, úgy kérjük, a formanyomtatványt szíveskedjen a linkre kattintva letölteni és kézzel kitöltve elküldeni részünkre. Írásbeli hozzájárulás hiányában válaszlevelünket a törvényes határidőn belül, postai úton küldjük meg az Ön részére.