Információ Biztonsági Politika

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. a lejárat előtti, valamint a lejárt követelések megvásárlásában jelentős pozíciót tölt be a követelésvásárlási piacon. Tevékenységünk biztonságossága igen erős partneri elvárás.

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. információ biztonsági stratégiáját meghatározza, hogy tevékenységünk során nagy mennyiségű, elsősorban lakossági, valamint céges adatot kezelünk, melyek

  • komoly üzleti értékkel bírnak,
  • személyes adatokat tartalmaznak, melyre jogszabályi előírások vonatkoznak,
  • sértetlenségük és bizalmasságuk befolyásolják a Díjbeszedő Faktorház Zrt. piaci megítélését.

Információ biztonsági stratégiánkban elsődleges szempont ügyfeleink adatainak védelme a bizalmasság és a sértetlenség szempontjából, a számunkra átadott bizalmas és kritikus ügyfél információkat az információ biztonság elveinek lehető legszigorúbban megfelelve védjük.

Írásos szabályozásokon alapuló, módszeres és következetes kockázat elemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő információk értékét és veszélyeztetettségét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be.

A jól működő Információ Biztonsági Rendszer érdekében:

  • Olyan összetett védelmi rendszert alakítunk ki, mely segítségével kellő biztonsággal, ugyanakkor rugalmassággal tudjuk kezelni a ránk bízott, és saját információkat. A védelmi rendszer mind technikai szintű, mind szabályozás szintű elemeket tartalmaz.
  • Figyelemmel kísérjük a jogszabályi környezet változásait, hogy mindenkor megfeleljünk ezen előírásoknak.
  • Figyelemmel kísérjük a technikai fejlődésből adódó lehetséges újabb kockázatokat, és védelmi rendszereket.
  • Rendszerünket ezeknek megfelelően folyamatosan felügyeljük, értékeljük, és fejlesztjük.
  • Minden munkatársunkban tudatosítjuk az információ biztonság fontosságát, a lehetséges kockázatokat, és a védelmi intézkedéseket.


Információ Biztonság Irányítási Rendszerünkkel egy stabil, megbízható, de megfelelő rugalmasságú működést teszünk lehetővé.