Igazgatóság

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető, irányító szerve, amely a hatályos jogszabályok és a részvényesi határozatok keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így a Részvényes hatáskörébe.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság elnöke kivételesen – ha célszerű és indokolt – ülés tartása nélkül írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el. Ennek feltételeit az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

 

Igazgatóság tagjai

Herczegh István

Schamschula György

Jäger Tamás