Igazgatóság

Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető, irányító szerve, amely a hatályos jogszabályok és a részvényesi határozatok keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így a Részvényes hatáskörébe.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság elnöke kivételesen – ha célszerű és indokolt – ülés tartása nélkül írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el. Ennek feltételeit az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

 

Igazgatóság tagjai

Dr. Károlyi László, igazgatósági elnök

Oravecz Zoltán Pál, igazgatósági tag

Schnekné dr. Sólyom Aliz, igazgatósági tag