Meghatalmazással történő eljárás

Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy Társaságunkkal meghatalmazott útján lépjenek kapcsolatba. A meghatalmazott eljárási, és nyilatkozattételi jogosultságát írásbeli meghatalmazással köteles igazolni. Az írásbeli meghatalmazás elkészítéséhez ajánljuk Ügyfeleink figyelmébe a lent található meghatalmazás-nyomtatványmintát, melynek kitöltésével könnyen, és egyszerűen elkészíthető az írásbeli meghatalmazás.

Amennyiben Ügyfelünk nem a meghatalmazás-nyomtatványminta felhasználásával kívánja az írásbeli meghatalmazását elkészíteni, úgy a saját kézzel írt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó, és a meghatalmazott

  • nevét,
  • anyja nevét,
  • születési helyét és idejét,
  • lakcímét,
  • a meghatalmazás keltét,
  • a meghatalmazó aláírását,
  • valamint azt, hogy a meghatalmazás a Díjbeszedő Faktorház Zrt. előtti eljárásra jogosítja fel a meghatalmazottat.

A nem saját kézzel írt meghatalmazásnak ezen felül tartalmaznia kell két tanú arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a meghatalmazó a meghatalmazást előttük írta alá, valamint a tanúk nevét, lakcímét, és aláírását.

Meghatalmazás minta magánszemélyek részére